regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy összefogja az or­szág különböző részeiben évtizedek óta működő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ legfőbb feladata, hogy megteremtse a feltételeit egy jól működő tömegsportnak, és közösséget nyújtson azoknak, akik meg­ismerték és megszerették ezt az ősi stratégiai játékot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2014.04.19: Kagawa Tripla 2
Góverseny „3 az 1-ben”

Hotel Novotel,
Székesfehérvár, Ady Endre u. 19.

Tripla verseny: Fő: 19×19, 40 perc + 2×22 Kicsi: 9×9, 5 perc + 1×10 Blitz hendikep: 19×19, 10 perc + 1×14 mp japán byo‐yomi; ‐1 kő előnnyel Részletek a csatolt kiírásban! [tovább ... ]

2014.04.26-27: Korean Ambassador Cup

Prága, Csehország

[tovább ... ]

2014.05.02-04: Páros Gó Európabajnokság

Helsinki, Finnország

[tovább ... ]

2014.05.17-18: Hungarian Grand Prix
Magyar Nagydíj 2014
/2. Kagawa Kupa

Hotel Novotel
Székesfehérvár, Ady E. utca 19.

Minősítő verseny a Magyar Góbajnokságra [tovább ... ]

2014.05.23-25: Strasbourg International + Pro qualification

Strasbourg, Franciaország

[tovább ... ]

legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. vált. dátum
1. N   Pocsai Rita 5d 2247 -18 2014.04.13.
2. F   Bővíz Dominik 4d 2215 -13 2014.04.13.
3. F   Bővíz László 6k 1578 17 2014.04.13.
4. N   Bővízné Detre Judit 14k 1304 32 2014.04.13.

2014.04.11–13. 25. Vladimir Omejc memorial
2014.04.11–13. Slovenian Open 2014 - 25. Vladimir Omejc memorial

aktuális információk

SZJA 1% – az utánpótlásért

Szövetségünk számára 2014-ben is felajánl­ható a személyi jöve­de­lem­adó 1%-a.
2011-től kezdve ezeket a felajánlásokat kizárólag az utánpótlás-nevelés céljaira használjuk fel.
[tovább ... ]


legfrissebb hírek

2014-03-30: Gótábor júliusban Százhalombattán!

Idén már har­madik alka­lommal kerül Száz­halom­battán megren­dezésre, július 6-13-ig a magyar gó élet egyik leg­fon­to­sabb ese­mé­nye, a gó­tábor. Sok szere­tettel várunk mind­enkit, fel­nőttet, gyereket, kezdőt, és mestert egyaránt. A tábor hét­fő­től va­sár­napig tart, vasárnapi be­köl­tö­zéssel. [tovább ... ]

2014-03-19: Különleges klubnap a MÜSZIben!

Szerda esténként a MüSzi-ben (igen, az egy hely :-)) http://muszi.org/ egy ideje működik már egy góklub. A mai klubnapot szeretnénk egy kicsit ünnepélyesebbé varázsolni. Aki kíváncsi arra miért, jöjjön el! [tovább ... ]

2014-03-18: Magyar Nagydíj 2014

Május 17-18-án, Székesfehérváron kerül megrendezésre a Magyar Góbajnokság első válogató versenye. [tovább ... ]

2014-03-01: 19. Ifjúsági Gó Európa-bajnokság

2014. március 1.-jén elkezdődött 19. Ifjúsági Gó Európa-bajnokság, 4 magyar résztvevővel. [tovább ... ]

2014-02-26: 4. Pandanet Gó Csapat Európa-bajnokság

A magyar csapat, a tavalyi kiírás negyedik helyezettje, 2013 szeptember 23 és 2014 május 13 között, ismét a legerősebb csapatokkal az A ligában szerepel. [tovább ... ]

2014-02-10: Ifjúsági és Gyermek Magyar Bajnokság

Beszámoló az Ifjúsági és Gyermek Magyar Bajnokság 2014-es versenyéről
[tovább ... ]

2014-01-24: A Magyar Góajnokság lebonyolítása 2014-ben

Az MGSZ közgyűlése a 2013.12.30-i ülésén meghatározta a Magyar Góbajnokság 2014-es lebonyolítási rendjét. [tovább ... ]

2014-01-24: Ifjúsági válogatott keret

Az MGSZ közgyűlése a 2013.12.30-i ülésén úgy határozott, hogy az ífjúsági válogatott keret létrehozását az elnökség hatáskörébe utalja. Az elnökség pediig vállalta, hogy létrehozza az ijúsági válogatott kereteket. Az alábbiakban az elnökség döntését ismertetem. [tovább ... ]


további hírek

eseménynaptár

« 2014. április »
HKSzeCsPSzoV
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930